ПОЛТЪРГАЙСТ — Палаво същество, което вдига шум, хвърля предмети, причинява пожари… Среща се обикновено в непосредственото обкръжение на млади хора. Тези хора изглеждат като преследвани от някакъв дух…

ПОЛТЪРГАЙСТ — Сила от друг свят, която прокарва пътя на разрушението в едно мирно семейство, отвлича от тяхната среда малко момиченце, оръдие на отмъщението на мъртвите срещу живите…

ПОЛТЪРГАЙСТ — Може ли някой да спре дори за миг това неуморимо същество, да спаси тези, върху които се излива ужасният му гняв и да помогне на детето, станало негова жертва?

ДЖЕЙМС КАН е автор на „Трилогия на новия свят“.

СТИВЪН СПИЛБЪРГ е световноизвестен режисьор. Сред някои от най-известните му филми са „Челюсти“, „Близки срещи от трети вид“, „Похитителите на изчезналия кивот“…

4 Полтъргайст
Poltergeist,

Издание:

Джеймс Кан. Полтъргайст

Американска, първо издание

Превод: Мариана Ганева, Георги Апостолов

Дадена за набор на: 17.IX.1992 г.

Излязла от печат на: 19.X.1992 г.

Формат: 56/83

Печатни коли: 14,5

Печат: ДФ „Балканпрес“

Издателство Зодиак-ВН