Графиня просякиня

(Част втора)

„Графиня просякиня“ — книга, в която контрастът между доброто и злото ни вдъхва утехата от тяхната преходност… Страданията на прелъстената и изоставена, прогонена заедно с детето си от бащиния дом и преследвана от своя демоничен съпруг — прелъстител, крадец и убиец — графиня, като че ли никога няма да имат край… Четири сюжетно свързани помежду си книги, които читателят ще чете със затаен дъх, ще преживява заедно с героинята и ще бърза към развръзката…

 

 

„— Стой! Стой! — извика някой след барона и един човек препречи пътя му.

— В името на закона, вие сте арестуван!

Изтрещя изстрел от револвер и полицаят падна на земята. Последваха гърмежи от всички страни. Куршумите свиреха покрай зидовете на парка…

Горе, в добре осветената стая, намериха мъртвото тяло на Мануелита. Наведени над нея, напрегнато следяха усилията на лекаря да възвърне живота й…

— Вече няма смисъл.

Един от полицаите извади бележника си.

— Причини за смъртта? — попита той.

— Била е удушена — отвърна лекарят.“

Издание:

Графиня просякиня. Част втора

ИК „Атания“, Русе, 1992

Коректор: Иличка Пелова