Георги Христов Данаилов е роден през 1936 година в София. Завършил е физико-математическия факултет на Софийски университет „Климент Охридски“, специалност химия. За първи път през 1962 година печата разкази във вестник „Народна младеж“ и „Вечерни новини“. През 1965 година в съавторство с Васил Райков написва книгата „Заключената планета“, която спечелва награда в анонимния конкурс за научнофантастична повест на издателство „Народна младеж“.

„Деца играят вън“ е първата му самостоятелна книга.


Издание:

Георги Данаилов

Деца играят вън

 

Повест

 

Редактор: Христиана Василева

Художник: Иван Кирков

Художествен редактор: Асен Старейшински

Технически редактор: Гергина Иванова

Коректор: Янка Събева

 

Дадена за печат на 17.XI.1969 г.

Поръчка №197

Тираж 16 000

Формат 1/32 70×100

Печатни коли 11,25

Цена 0,40 лв.

 

„Народна младеж“ издателство на ЦК на ДКМС, София,1970

ДПК „Димитър Благоев“, София