0 Двойна игра
Двойна игра,

Издание:

Александър Карасимеонов. Двойна игра

Библиотека „Лъч“ № 62

Разузнавачески и приключенски романи и повести

 

© Александър Карасимеонов, 1982

c/o Jusautor, Sofia

 

Редактор Нина Андонова

Художник Христо Жаблянов

Художествен редактор Александър Стефанов

Технически редактор Таня Янчева

Коректор Мария Бозева

 

Първо издание. ЛГ IV

Тематичен № 23 9536221311/5605–138–82

Дадена за набор на 20. XI. 1981 година

Подписана за печат на 29. I. 1982 година

Излязла от печат на 28. II. 1982 година

Поръчка № 176. Формат 32/84/108

Тираж 35 000 броя.

Печатни коли 15.

Издателски коли 12,60.

УИК 12,24

 

Цена за книжното тяло 1,24 лева

Цена 1,32 лева

 

„Народна младеж“ — издателство на ЦК на ДКМС

ДПК „Димитър Благоев“ София, 1982