Започнахме развитието на нов библиографски проект и активно търсим хора, които да участват в него и да помагат за обогатяването му.

4,7 Отвличане
Vanished,

Издание:

Даниел Стийл. Отвличане

Американска. Второ издание

ИК „Бард“, София, 2001

Коректор: Мария Трифонова

ISBN: 954-585-262-3