Този филм щеше да скандализира Америка.

Долнопробно порно, но изпълнявано със завидно майсторство от дъщерята на Хенри Шерман, бъдещия президент на САЩ. Шефът на френския отдел на ЦРУ се намесва, за да помогне на Шерман, а съветското разузнаване — просто от любопитство. Този път — по-малко кръв, но затова пък стабилна доза шантаж и игра на нерви. И… двама супермени — агенти на ЦРУ и КГБ, за които парите понякога миришат…

4,4 Мирис на пари
The Whiff of Money,


Издание:

Джеймс Хадли Чейс. Мирис на пари

ИК „Гуторанов и син“, София, 1992

Английска. Първо издание

Художник: Пенко Гелев

ISBN: 954-507-005-6