5 Червеният автобус
Червеният автобус,

Издание:

Светомир Бабаков. Червеният автобус

Редактор: Георги Стоянов

Художник: Любен Зидаров

Худож. редактор: Красимира Златанова

Техн. редактор: Найден Русинов

Коректор: Надежда Николова

 

Дадена за набор на 11.VI.1966 г.

Подписана за печат на 18.VII.1966 г.

Изд. №377 Тем. №430

Формат 84/108/32 Тираж 10100

Изд.коли 9,31 Печатни коли 12,2

Цена 0,72 лв.

Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив

Печатница „Димитър Благоев“ — Пловдив