Константин Станиславски
Работата на актьора над себе си

(Работата над себе си в творческия процес на преживяването)

Дневникът на ученика

Книгата „Работата на актьора над себе си“ от К. С. Станиславски се отпечати през м. септември 1945 г. в 5000 бройки. Издание на дирекцията на народната култура при министерството на информацията и изкуствата.

Издание:

К. С. Станиславски. Работата на актьора над себе си

Работата над себе си в творческия процес на преживяването

Дневникът на ученика

Преведе от руски Елена Костова, артистка от Народния театър

София, 1945