Малкото сираче Хайди е отведено високо в Алпите при своя дядо — суров самотник, обърнал гръб на света. Всички вярват, че момиченцето го чакат несгоди и лишения. Вместо това, то открива красотата и величието на Природата, преобразява към по-добро хората, с които общува при своите премеждия в планината и в големия град Франкфурт.

5,8 Хайди
Heidis Lehr- und Wanderjahre,

Издание:

Йохана Спири. Хайди

ИК „ПАН“, София, 2011

Редактор: Цанко Лалев

Илюстрации: Пол Хей

Художник на корицата: Таня Колева

ISBN: 954-657-073-7