Издание:

Теодосий Анастасов. Опълченци

Издателство „Народна младеж“, София, 1974

Редактор: Методи Бежански

Художник: Владимир Коновалов

Художествен редактор: Петър Тончев

Технически редактор: Катя Бижева

Коректор: Елена Иванова