0 Сандро от Чегем
Сандро из Чегема,

Издание:

Фазил Искандер. Сандро от Чегем

ИК „Народна култура“, София, 1976

Абхазка. Първо издание

Редактор: Иван Пауновски

Коректор: Лидия Стоянова

Художник: Красимира Златанова

Художник-редактор: Ясен Васев

Техн. редактор: Александър Димитров