Сред жалоните, които бележат непрекъснатия възход на съветската литература, видно място заема книгата „Железният поток“. Създадена след революцията, в бурните години, когато укрепваше властта на Съветите, тази книга отрази не само тържеството на социалистическите идеи, но се яви и като спонтанен израз на стремежа към новатарство и литературни открития.

По своя замисъл, композиционен строеж и изпълнение „Железният поток“ е едно изключително творение. Образът на народния пълководец Кожух събира като във фокус най-ярките черти на революционера и в същото време се разтваря в общия народен поток, за да зазвучи като име и символ на могъщите сили, които разтърсиха царска Русия.

„Железният поток“ се нарежда до такива великолепни творби на социалистическия реализъм, каквито са „Тихият Дон“ и „Разгром“.

Издание:

А. С. Серафимович. Железният поток

ИК „Държавно военно издателство“, София, 1966

Руска. Второ издание

Редактор: Николай Павлов

Коректор: Л. Карчева

Художник: Петър Кръстев

Технически редактор: Тодор Попов