В тази книжка Хитрушата препуска неуморно от приказка в приказка: кара Вълчан и Мецана да треперят от страх; оперени кокошки налитат на бой, а глупавото петле се пъха само в острите й зъбища, като я вижда как сладко си хрупа тревица.

Лястовичка

Лястовичке бързокрила,

стига вече си се крила

в свойта къщичка от глина,

залепена под комина!

Седмици наред те няма.

Питам баба, питам мама…

Всички казват, че на юг,

много надалеч оттук,

ти си имаш друга къща.

Тука пролетта те връща,

а пък зимата те гони.

Ний обличаме балтони,

а не бягаме далече.

Идвай си — плета елече!

Ще те взема в свойта стая

и със тебе ще играя

на каквито щеш игри,

само ти се прибери.

Дамяна

Издание:

Иванка Д. Дюлгерова. Опашатковците

ИК „Колумб 92“, София, 1996

България. Първо издание

ISBN: 954–8012–08–1