Той е единственият почтен бизнесмен в галактиката. Дори го наричат най-големия глупак в космоса. Но никой от онези, които са се опитали да го изиграят, не се е върнал, за да разкаже какво се е случило.

Нима един честен човек, отглеждащ котки, може да бъде опасен? Но как да си обясним факта, че Тъф успява да сложи ръка на един съвсем истински кораб на Екологичния корпус на Старата Земя, при това в съперничество с най-ужасните мошеници, престъпници и убийци в галактиката?!

Бъдете благодарни, че най-могъщото оръжие в целия населен космос е в ръцете на един честен и почтен човек!

5,1 Пролог
Prologue (Tuf Voyaging),

4,9 Чумавата звезда
The Plague Star,

4,9 Хляб и риба
Loaves and Fishes,

5,2 Пазители
Guardians,

5 Втора порция
Second Helpings,

5 Звяр за Норн
A Beast for Norn,

4,9 Манна небесна
Manna from Heaven,

Издание:

Джордж Р. Р. Мартин

Пътешествията на Тъф

Американска, I издание

Превод: Росен Рашков

Редактор: Вихра Манова

Художествено оформление на корица „Megachrom“: Петър Христов

Компютърна обработка ИК „БАРД“ ООД: Линче Шопова

Формат 84/108/32

Печатни коли 21

ИК „Бард“ ООД — София

 

Tuf Voyaging

George R. R. Martin

Baen Books

© 1986 by George R. R. Martin

© Росен Рашков, превод, 1996

© „Megachrom“ — Петър Христов, оформление на корица, 1996

© ИК „Бард“ ООД, 1996