Константин Константинов, Светослав Минков
Сърцето в картонената кутия

(Роман-гротеска в седем невероятни приключения)

Издание:

Константин Константинов, Светослав Минков. Сърцето в картонената кутия

Роман-гротеска в седем невероятни приключения

Издадена през 1933 г.

Художник: Иван Пенков

Печатница „Стопанско развитие“