Седем часовника злокобно тиктакат около смъртното ложе на самоубиец. Един умиращ прошепва непонятното „седемте циферблата“. Това са единствените следи, по които Джими Тесиджър и неговата приятелка стигат до тайнствен клуб в Сохо. Зад маските на седем циферблата се кроят зловещи планове за кражби на нови научни открития и се планира… следващото убийство.

5,2 Седемте циферблата
The Seven Dials Mystery,

Издание

Агата Кристи. Седемте циферблата

Американска, първо издание

Превод: Венелин Мечков

Редактор: Иван Масларов

Компютърен набор „АБАНОС“ ЕООД — София

Издава АБАГАР ХОЛДИНГ София 1124, ул. Добромир Хриз 31

Печат ДФ „Полипринт“ — Враца

ISBN: 954–584–103–6