5,4 Приключенията на Незнайко
Приключения Незнайки и его друзей,

5,5 Незнайко в Слънчевия град
Незнайка в Солнечном городе,

Издание:

Николай Николаевич Носов. Приключенията на Незнайко. Незнайко в Слънчевия град

Превод: Дона Минчева, Искра Панова

Художник: Алексей Лаптев

Редактор на издателството: Добринка Савова-Габровска

Художествен редактор: Венелин Вълканов

Технически редактор: Иван Андреев

Коректор: Христина Денкова

Издателство „Отечество“ — София, 1978 г.