4,8 Летящата бригада
The Flying Squad,

Издание:

Едгар Уолъс. Летящата бригада

Английска. Първо издание

ИК „Ренесанс“, София, 1991

Редактор: Надежда Гешанова

Коректор: А. Стефанова, К. Хаджийска