0 Прощален поглед
The Goodbye Look,

4 Пулсираща вена
The Blue Hammer,

Издание:

Рос Макдоналд. Прощален поглед. Пулсираща вена

Американска. Първо издание.

Издателство „Народна култура“, София, 1991

Редактор: Надя Баева

Коректор: Стефка Добрева