Бележка

Книгата „Сърдитко“ съдържа най-популярните стихотворения на един от класиците на българската поезия за деца — Стоян М. Попов — Чичо Стоян (1865–1939). Те са подбрани от издадените приживе на автора отделни книжки („За малките“, 1925; „Всички непослушни такваз ще ги люшне“, 1925; „Чичова китка“, 1927; „Чичов дар“, 1929), така и от съставяните по-късно, от началото на четиридесетте години до днес сборници със стихотворения на Чичо Стоян („Залъгалки за дечица малки“, 1939; „Птички“, 1939 г.; „Детска книга“, 1941; „Анка и Писанка“, 1949; „Чичова китка“, 1949; „Китка за малките“, 1965).

Някои от включените в сегашното издание стихотворения са публикувани във вестник „Славейче“ — 1906–1907 година. В случаите, когато Чичо Стоян е публикувал едно стихотворение в две или повече редакции, избираме обикновено по-късната, тъй като тя е и по-сполучлива. Най-често откриваме по два варианта на едно стихотворение — единият е кратка залъгалка, а в другия стихотворение (залъгалката е увеличена с един, два куплета). В такъв случай публикуваме залъгалката, защото именно в областта на кратката стихотворна форма, на стихчето-играчка, на залъгалката Чичо Стоян проявява ярка дарба.

Принципът на подредбата в книгата е следният — за да се избегне формалното деление на залъгалки и стихотворения (което в редица случаи е и условно), при оформянето на сборника е спазен тематичният принцип — от света на детето вкъщи, от играта с куклите, с Шаро и Писана през обичта към мама, татко, сестричето и братчето към „сериозните“ грижи на първокласника до красотите на природата, до екскурзията в планината и очарованието й през различните сезони. В тази обща линия на постепенно обогатяване на темите, което е резултат на обогатяването на детските представи, естествено залъгалките намират място в началото на книгата, а по-обемните стихотворения, както и стиховете — кратки поемки с вместен в тях диалог — са преди всичко във втората.

Най-общо стремежът при подредбата е да се спази тематично единство, естествено преливане на една тема в друга.

Всички поместени стихотворения на Чичо Стоян са от най-ценното, създавано още в края на миналия век, което е останало живо и действено и днес.

 

 

Стихотворенията, подбрани за „Сърдитко“, са взети от следните публикации:

Посвещение — „Китка за малките“, 1965.

За мама — „Китка за малките“, 1965.

При мама и при татко — „Птички“, 1939.

Мойто бебе — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Малката бавачка — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Братче и сестриче — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Ранобудник — „Китка за малките“, 1965.

Сърдитко — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Анка и Писанка — „Китка за малките“, 1965.

Имен ден — „Анка и Писанка“, 1949.

Ех, че славна веселба — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Жумичка — „Китка за малките“, 1965.

Мойто конче — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Нашата квачка — „Чичова китка“, 1927.

Квачка-бавачка — „Китка за малките“, 1965.

Гъски-белогушки — „Китка за малките“, 1965.

Пиу-пиу, пиленца — „Китка за малките“, 1965.

Котаранчо — „Китка за малките“, 1965.

Играчка-плачка — „Анка и Писанка“, 1949.

Гарга-ученичка — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Щъркел — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Какините пиленца — в-к „Славейче“, 21 март 1908.

Жаба — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Гощавка — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Хвалба — „Залъгалки за дечица малки“, 1939.

Комар — „Китка за малките“, 1965.

Охлюви — „Китка за малките“, 1965.

Калинка — „Китка за малките“, 1965.

Меци-мецани — „Анка и Писанка“, 1949.

Ловец Зайо — „Китка за малките“, 1965.

Зайо Байо и Кума Лиса — в. „Славейче“, 26 октомври 1907.

Играчка-плачка — „Китка за малките“, 1965.

Зайо Байо — „Чичова китка“, 1927.

Ранна телефонограма от Щърка до Жабурана — „Анка и Писанка“, 1949.

Гостенка-готованка — „Анка и Писанка“, 1949.

Пуф-паф — „Чичова китка“, 1927.

Не вярва — „Чичова китка“, 1927.

Към училището — „Китка за малките“, 1965.

Първи панталони — „Китка за малките“, 1965.

Вескината треска — „Анка и Писанка“, 1949.

Приятели — „Анка и Писанка“, 1949.

Славен концерт — „Китка за малките“, 1965.

Руска — в. „Славейче“, 8 февруари, 1908.

Пролет иде — в. „Славейче“, 23 февруари 1907.

Теменужка — „Чичова китка“, 1927.

Подевчица — пролет мила — „Китка за малките“, 1965.

Чичо и птичка — „Китка за малките“, 1965.

Свраки-махалани — „Китка за малките“, 1965.

Славей — в. „Славейче“, 20 април 1907.

Името на Май — „Птички“, 1939.

Лятно утро — „Китка за малките“, 1965.

Ех, ливадо равничка! — „Китка за малките“, 1965.

Есен — в. „Славейче“, 21 септември 1907.

Круша, лоза, бор и топола — „Китка за малките“, 1965.

Есен — „Чичова китка“, 1927.

Майстор Сечко — „Китка за малките“, 1965.

Врабче — „Китка за малките“, 1965.

Издание:

Чичо Стоян. Сърдитко

Стихотворения за деца

 

Съставител: Божанка Константинова

Редактор: Татяна Пекунова

Художник: Вадим Лазаркевич

Художествено оформление: Борислав Кьосев

Художествен редактор: Олга Паскалева

Технически редактор: Веселина Балабина

Коректор: Александра Хрусанова

 

Издателство „Български писател“ — София, 1985

ДП „Димитър Благоев“ — София