Бандит, убиец, известен на всички, но никой не го е виждал. Наистина ли е убил хиляди хора? Наистина ли е спасил населението на хиляди планети? Легендите за него са колкото звездите в галактиката, следите му са неуловими като струйка светлина в огромната празнота на космоса. Наградата за него е най-голямата в историята на галактиката.

5,2 Сантяго
Santiago: A Myth of the Far Future,

Издание:

Майк Резник. Сантяго

Американска, първо издание

Редакционна колегия: д-р Йордан Антов, Иван Златарски, д-р Юлиян Стойнов

Превод: Росен Рашков

Редактор: Вихра Манова

Художествено оформление на корица: „Megachrom“, Петър Христов

Компютърна обработка: ИК „БАРД“ ООД, Линче Шопова

Формат 84/108/32. Печатни коли: 20

 

Mike Resnick. Santiago: A Myth of the Far Future

A Tom Doherty associates book, New York

© 1986 by Mike Resnick

© Росен Рашков, превод, 1996

© „Megachrom“, Петър Христов, оформление на корица, 1996

© ИК „БАРД“ ООД, 1996