Когато говорим за хищници, обикновено си представяме величествени лъвове, ловки пантери, страшни акули. Хищници обаче има в почти всички големи систематични групи в животинския свят. В тази книга читателят ще намери интересни и изчерпателни описания на най-интересните страни от биологията както на невидимите с просто око и малко познати едноклетъчни ненаситни „страшилища“, така и на известните вече, но също много интересни едри хищници на сушата, в сладките и в солените води. Книгата е предназначена не само за зоолози, но и за широката читателска публика, като ще бъде полезна и при подготовката на студенти и аспиранти.

5,6 Хищници и хищничество в животинския свят
Хищници и хищничество в животинския свят,

Издание:

Димо Божков. Хищници и хищничество в животинския свят

Първо издание

 

Рецензенти: проф. д-р Васил Големански н.с. Николай Спасов

Редактор: Евгени Ганчовски

Художник: Цвятко Остоич

Художествен редактор: Виктор Паунов

Фотография на корицата: Владимир Ценов

Технически редактор: Василка Стефанова-Стоянова

Коректор: Желязка Вълкова

Печатни коли 12.50

Издателски коли 8.10

Условно издателски коли 8,55

Формат 32/70/100 Издателски № 28985

ДИ „Наука и изкуство“ — София

ДП „Георги Димитров“ — София