Издание:

Тери Пратчет. Изумителният Морис и неговите образовани гризачи

 

Илюстрации: Дейвид Уайът, 2001

Компютърно оформление на българско издание: Гео Ковачев

ИК „ВУЗЕВ“ — „АРХОНТ — В“ ООД

ISBN 954-422-089-5