Олга Ларионова
Знаците на зодиака

(Сборник повести и разкази)

О. Ларионова е една от малкото писателки, посветили се изцяло на научнофантастичния жанр. Видна представителка на ленинградската школа в съветската фантастика. За нейния авторски почерк са характерни оригиналните конструкции, увлекателната романтична сюжетност, добре премерената сплав от остроумна ирония и изящен лиризъм. Ала онова, с което тя печели значително пред своите събратя фантасти, е проникновеното реалистично изображение на фините душевни промени у героите, дискретният психологизъм в творчеството й. А тъкмо психологизмът, интересът към вътрешните противоречия на личността са рядък гост в научната фантастика.

4 Сътворението на световете
Сотворение миров,

4 Звездна соната. Алегро
Соната звезд. Аллегро,

4 Соната за водния змей
Соната ужа,

4 Патица за примамка
Подсадная утка,

3 Върни се за твоя Стор
Перебежчик [= Вернись за своим Стором],

4 На неистинския
Ненастоящему,

4 Планетата, която с нищо не можеше да бъде полезна
Планета, которая ничего не может дать,

4 Приказка на кралете
Сказка королей,

4 Дуелът
Картель,

Издание:

Олга Ларионова. Знаците на зодиака

Повести и разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1988

Библиотека „Галактика“, №97

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Георги Марковски, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Христо Стефанов

Съставител: Людмила Стоянова

Консултант: Стефан Лефтеров

Преведоха от руски: Нели Христова, Валя Димитрова

Редактор: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Тонка Костадинова

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Руска-съветска, I издание

Дадена за набор на 24.II.1988 г. Подписана за печат на 1.VIII.1988 г.

Излязла от печат месец септември 1988 г. Формат 70×100/32 Изд. №2157

Печ. коли 23. Изд. коли 14.89. УИК 16.31. Цена 2,50 лв.

Страници: 368. ЕКП 95363 5617–54–88

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

С–32

© Людмила Стоянова, съставителство, предговор, 1988

© Нели Христова, Валя Димитрова, преводачи, 1988

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1988

c/o Jusautor, Sofia

 

Ольга Ларионова

Знаки зодиака

© „Молодая гвардия“, 1983

Сказка королей

© Лениздат, 1981