Олга Ларионова
Знаците на зодиака (Сборник повести и разкази)

О. Ларионова е една от малкото писателки, посветили се изцяло на научнофантастичния жанр. Видна представителка на ленинградската школа в съветската фантастика. За нейния авторски почерк са характерни оригиналните конструкции, увлекателната романтична сюжетност, добре премерената сплав от остроумна ирония и изящен лиризъм. Ала онова, с което тя печели значително пред своите събратя фантасти, е проникновеното реалистично изображение на фините душевни промени у героите, дискретният психологизъм в творчеството й. А тъкмо психологизмът, интересът към вътрешните противоречия на личността са рядък гост в научната фантастика.

Съдържание

Сътворението на световете 4

Сотворение миров,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Звездна соната. Алегро 4

Соната звезд. Аллегро,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Соната за водния змей 4

Соната ужа,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Патица за примамка 4

Подсадная утка,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Върни се за твоя Стор 3

Перебежчик [= Вернись за своим Стором],
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

На неистинския 4

Ненастоящему,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Планетата, която с нищо не можеше да бъде полезна 4

Планета, которая ничего не может дать,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Приказка на кралете 4

Сказка королей,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi

Дуелът 4

Картель,
fb2.zip epub txt.zip sfb.zip pdf mobi


Информация

Издание:

Олга Ларионова. Знаците на зодиака

Повести и разкази

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1988

Библиотека „Галактика“, №97

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Георги Марковски, Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Христо Стефанов

Съставител: Людмила Стоянова

Консултант: Стефан Лефтеров

Преведоха от руски: Нели Христова, Валя Димитрова

Редактор: Ася Къдрева

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Тонка Костадинова

Коректори: Паунка Камбурова, Янка Енчева

Руска-съветска, I издание

Дадена за набор на 24.II.1988 г. Подписана за печат на 1.VIII.1988 г.

Излязла от печат месец септември 1988 г. Формат 70×100/32 Изд. №2157

Печ. коли 23. Изд. коли 14.89. УИК 16.31. Цена 2,50 лв.

Страници: 368. ЕКП 95363 5617–54–88

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Георги Димитров“ — София

С–32

© Людмила Стоянова, съставителство, предговор, 1988

© Нели Христова, Валя Димитрова, преводачи, 1988

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1988

c/o Jusautor, Sofia

 

Ольга Ларионова

Знаки зодиака

© „Молодая гвардия“, 1983

Сказка королей

© Лениздат, 1981

История

  1. — Добавяне
  2. — Добавени анотация, предговор, липсващи произведения; смяна на корицата; поправена информационна част.

Библиоман