Гибел идва с „Клон“

(Катастрофическа фантастика)


Издание:

Гибел идва с „клон“ (катастрофическа фантастика)

Изд. Неохрон, Пловдив и Изд. Хермес, Пловдив, 1993

SF Трилър №11

Редактор, съставител: Николай Странски, Иво Христов

Превод: Христина Минкова

Формат: 115×165. Страници: 192.