Името на Артър Хейли е свързано с понятието „бестселър“, т.е. с книга, която въпреки внушителния си тираж не рискува да събира прах по лавиците или в складовете на книжарниците. Компрометирано от редица съмнителни образци на т.нар. „масова култура“ на Запад, това понятие обаче следва да се тълкува съвсем другояче, когато характеризира широко популярни и достъпни, но полезни и търсени произведения, едновременно увлекателни и будещи размисъл. А именно такива произведения създава Хейли, чието творчество е добре известно във всички краища на света и неговите романи („Летище“, „Колела“, „Хотел“, „Окончателната диагноза“, „Силно лекарство“ и др.) са преведени на много езици. Те притежават не само умело изградени сюжети, динамично разгърнато действие и пъстри галерии от образи, но и доказателства за безспорното умение на своя автор да внушава на читателя усещането за автентичност, за достоверност на средата и образите, дълбока морална поука.

Издание:

Артър Хейли. Окончателната диагноза

Американска. Второ издание

„Народна култура“, София, 1992

 

Превод Веселин Лаптев

Предговор Димитри Иванов

Рецензент Жечка Георгиева

Редактор Иглика Василева

Редактор на издателството Дора Барова

Художник Николай Пекарев

Технически редактор Олга Стоянова

Коректор Евгения Джамбазова

 

Литературна група — ХЛ

Излязла от печат октомври 1992 г.

Формат 84×108/32. Печатни коли 20. Издателски коли 16,80

ДФ „Народна култура“ — София

ДФ „Балкан-прес“ — София

ISBN 954-04-0063-5

 

Doubleday Dell Publishing Group, Inc.