5,6 Трийсет и пета и други години
Тридцать пятый и другие годы,

Издание:

Анатолий Рибаков. Трийсет и пета и други години

Преведе от руски: Здравка Петрова

Редактор: София Яневска

Художник: Божидар Икономов

Художник-редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Ирина Йончева

Коректори: Таня Кръстева, Жанета Желязкова, Донка Симеонова

Руска, I издание

Излязла от печат на 30. V. 1989 г.

Издателство „Христо Г. Данов“ — Пловдив

Печатница „Димитър Благоев“ — София