Драги малки читатели,

Надявам се, че всички от вас, които са чели чудесната книжка „Малкия мъж“, с радост биха узнали по-нататъшните приключения на мъничкия Макс Пихелщайнер. Представете си само, в новата книга той отива на гости в кралство Бреганзона, става телевизионна „звезда“ и най-важното… Но за най-важното ще трябва сами да си прочетете, макар че заглавието на настоящата книга ви подсеща кое е то.

За онези от вас пък, които не са имали удоволствието да прочетат първата книга „Малкия мъж“, авторът Ерих Кестнер и художникът Хорст Лемке са предали накъсо, но достатъчно ясно съдържанието й, така че и те ще знаят цялата история на нашия малък герой.

5,3 Малкия мъж и Малката мис
Der Kleine Mann und die Kleine Miss,

Издание:

Ерих Кестнер. Малкия мъж и Малката мис

Преведе от немски: Цветана Узунова-Калудиева

Народна култура — София 1969

Корица, илюстрации и графическо оформление: Хорст Лемке

Редактор: Сийка Рачева

Художник: Хорст Лемке

Техн. редактор: Олга Стоянова

Коректор: Евдокия Попова

Дадена за печат на 26.X.1968 г. Печатни коли 13 1/4

Издат. коли 10,07. Формат 84×108/32. Тираж 40,100

Издат. №9(2452). Поръчка на печатницата №1208 ЛГ V. Цена 0,82 лв.

Държ. полиграфически комбинат „Димитър Благоев“

„Народна култура“ — София, ул. Гр. Игнатиев 2-а

 

Erich Kästner. Der Kleine Mann und die Kleine Miss

Atrium Verlag, Zürich 1967

Übersetzung: Zwetana Usunova — Kaludiewa

Redigiert von Sijka Ratschewa Verlag Narodna kultura, Sofia 1969