Издание:

Емануил Роидис. Папеса Йоана

Второ издание

Преводач: Георги Куфов

Редактор: Димитър Попиванов

Художник: Петър Добрев

Художествен редактор: Пенчо Мутафчиев

Технически редактор: Станка Милчева

Коректор: Евгения Станчева

Дадена за набор: 19.X.1979 г.

Подписана за печат: 23.I.1980 г.

Излязла от печат: 20.II.1980 г.

Печатни коли: 19

Издателски коли: 12,31

Формат: 1/32 от 70/100

Печатница „Балкан“

Издателство на Отечествения фронт, 1980 г.