— Как ви се струва тази война?

Беше го казал точно тъй, както би казал: „Харесвате ли този филм, тази пиеса, тази чаша чай?“

— Лоша.

Гейбът посочи с ръка към морето, корабите, колоните на англичаните, разрушените вили.

— Вбесява ме — каза той полугласно — пълното безсмислие на всичко това.

0 Уикенд в Зюидкот
Week-end à Zuydcoote,

Издание:

Робер Мерл. Уикенд в Зюидкот

Библиотека „Океан“, №41

© Библиотечно оформление Стефан Груев

Преведе от френски: Милети Младенов

Рецензент: Анна Сталева

Редактор: Ася Къдрева

Художник: Мария Зафиркова

Худ. редактор: Владимир Иванов

Техн. редактор: Пламен Антонов

Коректор: Светла Карагеоргиева

Френска, I издание

Дадена за набор на 25.I.1984 г. Подписана за печат на 24.IV.1984 г.

Излязла от печат месец юни 1984 г.

Печ. коли 12,50. Изд. коли 10,50. УИК 9,03

Изд. №1750. Формат 84×108/32. Цена 1,09 лв.

ЕКП 9536621211; 5637–334–84, Ч 840–31

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна, 1984

Книжно тяло и подвързия ДП „Ст. Добрев-Странджата“ — Варна

Корица, ДП „Дунав“ — Русе

 

Robert Merle. Week-end à Zuydcoote

© Editions Gallimard, 1949

© Милети Младенов, преводач, 1984