Цончо Родев
Отмъстителят

(Разкази за истински герои и по истински случаи)

Издание:

Цончо Родев. Отмъстителят

 

Редактор: Божанка Константинова

Художник: Анжела Минкова

Художествен редактор: Борис Бранков

Техн. редактор: Георги Нецов

Коректор: Цанка Попова

Издателство „Отечество“ — бул. Георги Трайков 2А, 1983

ДП „Димитър Найденов“ — Велико Търново