Издание:

Ърскин Колдуел. Близо до дома

Редактор: Кирил Хавезов

Коректори: Йорданка Маркова, Лидия Стоянова

„Народна култура“, София, 1963 г.