Елбраян и Пони — приятели от детинство, станали още по-близки с времето, се надяват тъмната вълна най-сетне да се отдръпне от изстрадалите земи на Корона. Ала ако злото отминава, защо армиите от червенокапци и гоблини навлизат дори по-навътре в цивилизованите земи?

Нова заплаха сега надвисва над Корона, тъй като силата на демона дактил не е напълно унищожена от героичната саможертва на светия монах Авелин Десбрис. Вместо това мракът е проникнал в най-святото място, а някога уважаван висш духовник се обръща срещу силите на доброто.

Може би този път злото няма да може да бъде спряно…

Завладяваща… Това е една от най-добрите книги в забележителната кариера на Р. А. Салваторе.

Publishers Weekly

Най-амбициозната книга на Салваторе до момента.

Booklist

5 Духът на демона
The Demon Spirit,


Издание:

Робърт А. Салваторе. Духът на демона

Американска, първо издание

Серия Демонски войни, №2

Превод: Александър Драганов

Редактор: Боряна Даракчиева

Коректор: Ангелина Вълчева

Дизайн на корицата: Бисер Тодоров

Предпечатна подготовка: Таня Петрова

Формат 70/100/16

ИК „ИнфоДАР“ ЕООД — София, 2009 г.

ISBN: 978-954-761-382-9