Романът на френския писател-фантаст Мишел Гримо е опит да ни пренесе в бъдещето, когато атомната заплаха ще бъде едновременно спомен и начало на един свят. Оказва се, че човешкото щастие е възможно единствено в общество на справедливост, човещина и творчество.

Без да бъде пророк, М. Гримо ни предупреждава за евентуалните опасности, които дебнат човека и за които винаги трябва да държим сметка.


Издание:

Мишел Гримо. Народът на моретата

Роман

Книгоиздателство „Георги Бакалов“, Варна, 1982

Библиотека „Галактика“, №33

Редакционна колегия: Любен Дилов, Светозар Златаров, Елка Константинова,

Агоп Мелконян, Димитър Пеев, Огнян Сапарев, Светослав Славчев

Рецензент: Рашка Ракен

Преводач: Ася Къдрева

Редактор: Панко Анчев

Оформление: Богдан Мавродинов, Жеко Алексиев

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Паунка Камбурова

Френска, I издание

Дадена за печат на 24.XI.1981 г. Подписана за печат на 8.I.1982 г.

Излязла от печат месец февруари 1982 г. Формат 70×100/32 Изд. №1529

Печ. коли 8. Изд. коли 5,18. УИК 5,10. Цена 1 лв.

Страници: 128. ЕКП 95366 5637–48–82

08 Книгоиздателство „Георги Бакалов“ — Варна

Държавна печатница „Балкан“ — София

Ч 840–31

© Ася Къдрева, преводач, 1982

© Богдан Мавродинов и Жеко Алексиев, библиотечно оформление, 1979

© Текла Алексиева, рисунка на корицата, 1982

c/o Jusautor, Sofia

 

Michel Grimaud. Le Peuple de la Mer

Jeunesse poche, Hatier Edition de l’amitiér

© E.A.C.T. Rageot-Paris, 1974