Зората на осемнадесети век. В най-отдалечените кътчета на познатия свят, могъщата Източноиндийска търговска компания понася катастрофални загуби от пиратски набези.

След четиригодишно прекъсване изтъкнатият мореплавател сър Хал Кортни се готви за своето последно и най-опасно плаване — мисия на слава или смърт в името на Империята и Короната.

„Мусон“ е изключителният нов роман от серията „Кортни“: една повест за гняв и страсти, за мир и война. Напрегнато действие, романтична любов и приключения оформят съдбата на едно семейство.

Оставете се да ви понесе върху крилете си ураганът на повествованието. Това е „Мусон“… едно фантастично изживяване.

Сънди таймс

Уилбър Смит е един от ония еталони, по които се измерват постиженията на другите.

Таймс

5,7 Мусон
Monsoon,


Издание:

Уилбър Смит. Мусон

ИК „Venus Press“, 2001 г.