4,9 Безсрамна
Shameless,

Издание:

Сузан Форстър. Безсрамна

ИК „Албор“, София, 1995

Редактор: Албена Попова

Коректор: Ана Лазарова, Дора Вълевска

ISBN: 954–8272–28–8