„Владетелят“ е единствената книга след „Шогун“, която хвърля толкова обилна светлина върху мислите и действията на хората от Изтока.

Брилянтен роман!

Джейк Мейрък е сред най-добрите служители на Агенцията — тайна институция, подчинена пряко на президента на САЩ.

Хладнокръвният убиец Ничиреншу, заклет враг на Джейк, владее всички бойни изкуства…

Ши Зи-лин е високопоставен министър в Пекин, оцелял сред урагана на историята.

Кой от тях ще се окаже истинският Владетел?

Цената е Хонконг — ослепителният диамант на Изтока…


Издание:

Ерик Ван Лустбадер. Владетелят

Американска, първо издание

Превод: Веселин Лаптев

Редактор: Елисавета Павлова

ИК „Гарант 21“ — София, 1995

ISBN: 954-8009-51-X (ч.1)