Войната между хората и Съглашението достига връхната си точка, докато извънземните крайцери приближават неумолимо.

Хейло е разрушен и заплахата, която е представлявал за разумния живот — неутрализирана. Но победата е постигната на ужасяваща за хората цена. Хиляди доблестни войни са паднали в битката, за да предотвратят възможността извънземната конструкция да попадне в ръцете на врага. Сега всичко зависи от спартанеца, познат просто като Главния. Но дори с помощта на изкуствения интелект Кортана, на него ще му е трудно да спаси оцелелите и да се изплъзне от съглашенските кораби, които патрулират из останките от Хейло.

В името на всички хора Главния и неговите спартанци трябва не само да оцелеят, но и да поемат инициативата в битката срещу враговете си с един решителен първи удар.

5,6 Първият удар
First Strike,

Издание:

Ерик Нюланд. Първият удар

Редактор: Милена Иванова

Коректор: Ангелина Вълчева

Дизайн на корицата: Бисер Тодоров

Предпечатна подготовка: Таня Петрова

A Del Rey © Book

Published by The Random House publishing Group Copyright © 2003 by Microsoft Corporation

ISBN 0–345–46781–7

© Издателска къща „ИнфоДАР“ ЕООД — София

ISBN–10: 954–761–229–8

ISBN–13: 978–954–761–229–7