„Забелязах как тялото му се променя. Приклекна на покрива, придържайки се с една ръка за ръба. Необичайната му дружелюбност внезапно се стопи и той се превърна в ловец. Разпознавах това състояние и то не ме притесняваше, тъй като го разбирах.

Мозъкът ми изключи. Време беше за лов. Поех си дълбоко въздух, поех аромата на кръвта в човешките тела под нас. Не бяха единствените наоколо, но бяха най-близо. Жертвата трябваше да се набележи, преди да доловиш аромата й. След това вече бе късно да разсъждаваш за каквото и да било.“

 

Интригуващ разказ за едно момиче, озовало се в мрачния свят на новородените вампири, където сигурността и правилата са неясни, а доверието в себеподобните често е пагубно.

5,1 Краткият втори живот на Бри Танър
The Short Second Life of Bree Tanner,


Издание:

Стефани Майър. Краткият втори живот на Бри Танър

Редактор: Златина Сакалова

Коректор: Танка Симеонова

Издава „Егмонт България“, www.egmontbulgaria.com

Отпечатано в Германия — GGP Media GmbH, 2010

ISBN 978-954-27-0495-9