4,7 Ужасяващата история за човека с медните пръсти
The Abominable History of the Man with the Copper Fingers,

4,5 Забавният епизод с въпросната буквичка
The Entertaining Episode of the Article in Question,

4 Опиянителното изпитание на добрия вкус
The Bibulous Business of a Matter of Taste,

6 Смелият подвиг в пещерата на Али Баба
The Adventurous Exploit of the Cave of Ali Baba,

Издание:

Дороти Сейърс. Лорд Питър прави оглед на трупа

Под общата редакция на Богомил Райнов

Художествено оформление: Веселин Павлов

Редактор: София Василева

Художник: Бисер Дамянов

Худ. редактор: Веселин Христов

Технически редактор: Васко Вергилов

Коректори: Донка Симеонова, Жанета Желязкова

Издателство „Христо Г. Данов“, Пловдив, 1984

 

Dorothy L. Sayers. Lord Peter Views the Body

First published in Great Britain by Gollancz, 1928

Reissued 1970. First NEL paperback edition January 1971

New edition February 1977. This new edition December 1979