Иван Кериков, бивш шеф на таен отдел в КГБ, контролиращ научни разработки, се съюзява с предател, арабски министър на петрола, за да саботира снабдяването с петрол на Съединените щати. Планът им е да извършат преврат в родината на министъра, да взривят петролопровода в Аляска и да предизвикат катастрофа с пълен догоре супертанкер в залива на Сан Франсиско.

Помага им Аги Джонсън, красивата дъщеря на петролен магнат, която издава тайните на компанията на екотерористите. Но Кериков не е включил в сметката геолога Филип Мърсър.

Мърсър познава всички подходящи хора на всички подходящи места… а може би по-скоро всички неподходящи хора на всички неподходящи места? Той няма намерение да позволи на Кериков да съсипе политиката, икономиката и околната среда на Съединените щати.

Може ли един човек да спре цяла армия?

Ако човекът е Филип Мърсър… отговорът е „Да“!

5 Ладията на Харон
Charon’s Landing,

Издание:

Джак Дю Брул. Ладията на Харон

Редактор: Олга Герова

Художествено оформление на корица: „Megachrom“, Петър Христов

ИК „Бард“, 2005

ISBN 954-585-626-2