0 При извора на реката
The River’s End: A New Story of God’s Country,

Издание:

Джеймс Оливър Кърууд. При извора на реката

Американска, второ издание

Фирма „Юнион“, София, 1991

Редактор: Цонка Александрова

Художник на корицата: Маня Вапцарова