Уилям Фокнър
Конски гамбит

(Сборник разкази)

Шестте разказа, включени в този сборник, са писани в период от седемнадесет години, от 1932 до 1949, и отразяват развитието в стила на Фокнър. Тематично единни, свързани и от обединяващото присъствие на юриста Гейвин Стивънс, те представляват психологически проникновения в неволите от живота на обитателите на Йокнапатофа. Същевременно те са образец на фокнъровския подход към темата „престъпление“: основен в тях не е въпросът „кой е убиецът“, а проблемът за личността на престъпника, социалните мотиви на престъплението и обективността на възмездието.

5 Дим
Smoke,

0 Мънк
Monk,

5 Ръка над водата
Hand Upon the Water,

4 Утре
Tomorrow,

4 Слаб по химия
An Error in Chemistry,

5,3 Конски гамбит
Knight’s Gambit,

Издание:

Уилям Фокнър. Конски гамбит. Сборник разкази

Издателство „Георги Бакалов“, Варна, 1982

Рисунка на корицата: Текла Алексиева

Рецензент: Таня Костова

Редактор: Каталина Събева

Художествен редактор: Иван Кенаров

Технически редактор: Пламен Антонов

Коректор: Жулиета Койчева