Лейтенант Ив Далас от полицията в Ню Йорк е отново по следите на безмилостен убиец. Светът отдавна е навлязъл в новото хилядолетие и техниката изцяло е преобразила човешката цивилизация, но дори генното инженерство не е в състояние да изкорени дремещото у човека зло.

Убиецът е безпощаден към своите жертви, а всички те са жени — красиви и преуспяващи в професията. Публичните изяви на техния бляскав живот пълнят светските хроники на електронните медии и са истинско предизвикателство за него.

Тяхната смърт е забулена в зловещ мрак. Ще успее ли амбициозна и магнетична Ив, водеща следствието, да разгадае причините за тайната страст, задействала ръката на убиеца?

Издание:

ИК „Златорогъ“, София, 1996

Оформление и рисунки на корицата Кръстьо Кръстев

Редактор Иглика Василева

Технически редактор Йордан Зашев

ISBN 954–437-М5–5

Формат 84×108/32. Печатни коли 22