5,5 Иконом за един ден
Money in the Bank,

Издание:

ИК Ера, София, 2000

Художествено оформление на корицата: Димитър Стоянов — Димо

Редактор: Светла Иванова