Два увлекателни романа, обединени от съдбата на две близначки — коренно различни, но и еднакви — Хюстън и Блеър.

 

Хюстън Чандлър е омагьосващо хубава и затова мъжете я преследват. Но тя не може да се реши да подари някому сърцето си. Докато един ден в нейния живот влиза Кен Тагърт, мъж упорит не по-малко от нея…

5,3 Сърце от лед
Twin of Ice,

Издание:

Издателство „Ирис“, 1993