При публикуването й през 1860 г. „Жената в бяло“ незабавно пожънва небивал успех: на нейно име назовават шапки и тоалети, валсове и кадрили, парфюми и кораби. И в това няма нищо чудно — по същество, макар и смятано за произведение на английската класика, това е и един от първите криминални романи в историята на този жанр (Конан Дойл е роден година преди излизането на „Жената в бяло“ и до появата на Шерлок Холмс има още много време). Криминалната фабула, която държи читателя в напрежение от първата до последната страница, с нищо не накърнява художествените достойнства на книгата, излязла изпод перото на един от най-добрите приятели и сътрудници на Дикенс. Уилки Колинс владее до съвършенство изразните средства на английския език и с право съперничи на своя именит приятел в майсторското извайване на литературни образи, които паради своята живост и почти осезаемо присъствие са станали нарицателни.

5,3 Жената в бяло
The Woman in White,

Издание:

Уилки Колинс. Жената в бяло

Английска. Първо издание

Народна култура, София, 1983

 

Превод от английски Мариана Шипковенска

Рецензент Бояна Петрова

Редактор Жечка Георгиева

Художник Светлана Йосифова

Художник-редактор Стефан Десподов

Технически редактор Йордан Зашев

Коректори Грета Петрова, Стефка Добрева

Литературна група ХЛ. 04 9536622611/5557-46-83

Дадена за набор юли 1983 г. Подписана за печат септември 1983 г. Излязла от печат октомври 1983 г. Формат 84×108/32. Печатни коли 40,50. Издателски коли 34,02. УИК 36,22. Цена 4,08 лв.

Печат: ДП „Димитър Благоев“, София

 

Wilkie Collins. The Woman in White

Everyman’s Library London, 1962