Мич Рап, член на тайния екип Орион към ЦРУ, решава да се оттегли от оперативна дейност.

Но по горещата молба на д-р Айрини Кенеди, шеф на екипа, той склонява да изпълни една последна мисия.

Мястото е Хамбург, а мишената — виден немски индустриалец.

Ала някой се опитва да убие Мич…

Във Вашингтон влиятелни конгресмени кроят дързък план за преврат. Ужасната им грешка, обаче, е, че са избрали Мич Рап за пионка в пъклената си игра. Дори не предполагат, че се изправят срещу най-опасния професионален убиец, подготвен от ЦРУ, и той няма да се примири докато не открие кой му е заложил смъртоносния капан.

5,1 Самотният играч
The Third Option,

Издание:

ИК „Ера“, 2001

Художествено оформление на корицата: Димитър Стоянов — Димо