Дърк Уолъс разследва на пръв поглед очевиден случай на шантаж. Дъщеря на свръхбогат покойник всеки месец тегли огромна сума, която изчезва. Но пътеката на парите потъва във вражди със стари корени. Дърк атакува директно и ловко. Ответният удар е съкрушителен. В търсене на възмездие детективът навлиза все по-навътре в престъпната мрежа в иначе райското градче Парадайз. Там страхът и смъртта носят пари, много пари. Но в излъсканата ябълка на местната мафия се е свил червей. Тя е с хладни като изумруди зелени очи, с убийствена рокля и с перлена диадема в гарваново-черните коси. И също търси разплата. Дърк я среща по следите на парите. Той не убива, не руши, не прощава и удря, където боли.

Източник: http://namerimi.com/products/Удряй+където+бол+208650

4,7 Удряй където боли
Hit Them Where It Hurts,

Издание:

Джеймс Хадли Чейс. Удряй където боли

Библиотека „Трилър“

Първо издание

Абагар Холдинг, София, 1992

ISBN 954-8004-77-1

Превод: Владимир Германов

Редактор: Боряна Стефанова

Компютърен набор: „АБАНОС“, София

Печат: ДФ „Абагар“, В. Търново