Издание:

Джеймс Фенимор Купър. Червеният Корсар

Книгоиздателство „Георги Бакалов“ Варна, 1985

Превод от английски: Борис Миндов

Редактор Анелия Бошнакова

Художник Тихомир Манолов

Художествен редактор Иван Кенаров

Технически редактор Славе Дукадинов

Коректори Светла Димитрова и Светла Карагеоргиева

 

Американска, I издание

Дадена за набор месец юли 1985 г. Подписана за печат месец ноември 1985 г. Излязла от печат месец декември 1985 г. Изд. №1891 Формат 70×100/16 Печ. коли 23,5 Изд. коли 30,46 УИК 26, 67 ЕКП 95376/6126-4-85 Цена 2,39 лв.

Държавна печатница „Балкан“ — София

с/о Jusautor, Sofia

 

Peter Fenelon Collier. Publisher, New York, 1893